ISO

Standardization

Realizując społeczną misję zarządzania i dzielenia się wiedzą, nasza firma przystąpiła do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), gdzie opiniując projekty norm ISO przyczynia się do harmonizacji wiedzy technicznej wybranych dziedzin.

Wiele organizacji nie zdaje sobie sprawy, że stosowanie norm ISO to klucz do osiągania sukcesu. Znajomość norm zapewnia wiedzę pozwalającą na zwiększenie efektywności i wydajności pracy oraz rozwój firmy. Przyczyniają się też one do tworzenia nowatorskich rozwiązań oraz umożliwiają tworzenie zaawansowanych technologii zwiększających produktywność.
 
Organizacje stosujące normy cechują się wyższą i skuteczniejszą konkurencyjnością. Dotyczy to zarówno niewielkich firm, międzynarodowych organizacji, oraz instytucji rządowych. Niezależnie od wielkości, stopnia rozwoju czy ilości zatrudnianych pracowników, stosowanie norm pozwala na zminimalizowanie ryzyka, działanie w sposób bardziej zrównoważony, przy jednoczesnym wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.

Na mocy powołania z dnia 19 marca 20014 roku, Perspectiva Solutions została członkiem Komitetów Technicznych PKN:

  • Techniki Świetlnej

  • Optyki i Przyrządów Optycznych

  • Kabli i Przewodów

  • Systemów Laserowych i Bezpieczeństwa Pracy z Promieniowaniem

PKN