Projekt: Autonomiczny system charakteryzacji wiązki laserowej

Perspectiva Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Numer: POIR.01.01.01-00-0939/20 

Cele: Celem projektu jest zbudowanie automatycznego systemu diagnostyki wiązki laserowej, będącego innowacją produktową, który umożliwi wczesne, prewencyjne diagnozowanie anomalii w systemach laserowych. System pozwoli na istotne skrócenie czasu przestoju laserów wynikających z ich awarii.

Budżet: 5 122 679.71 PLN

Dofinansowanie: 3 730 151.24 PLN

Odwiedź stronę produktową!