Contact details

Our Address:

Młyńska 27, 22-400 Zamość, Poland

Our Mailbox:

info@perspectivasolutions.com

Our Phone:

(+48) 730 709 490

Our company specializes in contract production of the highest quality electronic and photonic devices and the production of custom cable harnesses. We offer the highest production standards in Poland, from prototyping, production outsourcing, to professional machine and electronics assembly services.

 
// PROJEKTY B+R

Autonomiczny system charakteryzacji wiązki laserowej

Huaris system - Laser beam profiler by Perspectiva Solutions

Perspectiva Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Numer: POIR.01.01.01-00-0939/20

Cele: Celem projektu jest zbudowanie automatycznego systemu diagnostyki wiązki laserowej, będącego innowacją produktową, który umożliwi wczesne, prewencyjne diagnozowanie anomalii w systemach laserowych. System pozwoli na istotne skrócenie czasu przestoju laserów wynikających z ich awarii.

Budżet: 5 122 679.71 PLN

Dofinansowanie: 3 730 151.24 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Program Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach programu „Szybka Ścieżka
” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.