Dane kontaktowe

Adres:

Młyńska 27, 22-400 Zamość, Poland

Specjalizujemy się w kontraktowej produkcji najwyższej jakości urządzeń elektronicznych i fotonicznych oraz produkcji niestandardowych wiązek kablowych. Oferujemy najwyższe standardy produkcji w Polsce, od prototypownia, outsourcingu produkcji, po usługi profesjonalnego montażu maszyn i elektroniki.

 
// PROJEKTY B+R

Autonomiczny system charakteryzacji wiązki laserowej

Huaris system - Laser beam profiler by Perspectiva Solutions

Perspectiva Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Numer: POIR.01.01.01-00-0939/20

Cele: Celem projektu jest zbudowanie automatycznego systemu diagnostyki wiązki laserowej, będącego innowacją produktową, który umożliwi wczesne, prewencyjne diagnozowanie anomalii w systemach laserowych. System pozwoli na istotne skrócenie czasu przestoju laserów wynikających z ich awarii.

Budżet: 5 122 679.71 PLN

Dofinansowanie: 3 730 151.24 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Program Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach programu „Szybka Ścieżka
” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.