Contact details

Our Address:

Młyńska 27, 22-400 Zamość, Poland

Our Mailbox:

info@perspectivasolutions.com

Our Phone:

(+48) 730 709 490

Our company specializes in contract production of the highest quality electronic and photonic devices and the production of custom cable harnesses. We offer the highest production standards in Poland, from prototyping, production outsourcing, to professional machine and electronics assembly services.

 
Produkcja kontraktowa
Intellectual property protection - how to safely outsource contract manufacturing and avoid falling into the trap

Ochrona własności intelektualnej – jak bezpiecznie zlecić produkcję kontraktową i nie wpaść w pułapkę?

Własność intelektualna – Kluczowe ryzyko działalności w modelu z producentem kontraktowym.

Prawa autorskie, kapitał intelektualny, innowacyjność i nowe technologie – to hasła, które we współczesnym, biznesowym świecie robią ogromną karierę. Na jaki pomysł opłaca się wpaść, jak wprowadzić go w życie i w końcu gdzie istnieje najlepszy klimat dla jego ochrony. Odpowiedź na te pytania od zawsze stanowiła podstawę rozwoju, ponieważ należyta ochrona własności intelektualnej jest warunkiem opłacalności każdej inwestycji, szczególnie w sektorze badawczo-rozwojowym.

Europa, czyli kolebka praw autorskich

Własność intelektualna (Intellectual Property) – termin, który tak naprawdę powstał w Europie. To w Wielkiej Brytanii ponad trzysta lat temu uchwalono przełomowy Statut Królowej Anny – pierwszy akt prawny chroniący twórców, w którym użyto określenia “autor”. O krok dalej pod koniec XIX wieku poszli twórcy paryskiej konwencji o ochronie własności przemysłowej, którzy podjęli próbę zdefiniowania jej zakresu w świecie handlu. To w końcu w ramach Unii Europejskiej stworzono ideę Dorobku Wspólnoty, która unifikuje ustawodawstwo, sprawiając że przepisy są przejrzyste i jednakowe we wszystkich krajach członkowskich. Polska również ma wieloletnią tradycję w zakresie ochrony własności intelektualnej. Pierwsze działania prawne, a więc ratyfikacja Konwencji Berneńskiej zostały podjęte w latach 20. XX wieku.

Ochrona twórcy w Polsce

Obecnie, głównym źródłem zabezpieczenia twórców są dwie ustawy. Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz Prawo własności przemysłowej. Pierwsza chroni każdy utwór rozumiany jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od jego wartości i przeznaczenia. Dla przedsiębiorców istotniejsza jest ta druga – obejmuje zabezpieczenia patentów, wynalazków, znaków towarowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych a także topografii układów scalonych. Co najważniejsze, obie ustawy są w pełni zgodnie z ogólnoświatowymi standardami ochrony własności intelektualnej, które wynikają z polskich umów międzynarodowych.

Jakie roszczenia przysługują autorom?

Jeśli w kontekście ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawniony stwierdził, że ktoś korzysta z jego utworu bez zezwolenia, może domagać się odszkodowania, wydania korzyści, a także zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków. W przypadku gdy żądania nie zostaną spełnione bez przymusu, pozostaje również droga sądowa ich uregulowania. W razie naruszenia praw z tytułu własności przemysłowej ich właściciel może dochodzić swoich praw na jeszcze szerszym polu. Oprócz wcześniej wspomnianych, istnieje na przykład możliwość żądania zapłaty zadośćuczynienia w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, lub wyższej. Prawo przewiduje ułatwienia procesowe dla autora, które mają pozwolić na całościowe dochodzenie praw w zakresie zabezpieczenia dowodów oraz zdobycia informacji niezbędnych do ustalenia wysokości roszczeń. W tym przypadku po stronie oskarżyciela istnieje jednak obowiązek uzasadnienia oraz wskazania dokładnej wysokości szkody. Nierzadko łączy się to z koniecznością przeznaczenia znacznych środków – w tym przypadku polskie prawodawstwo również stoi po stronie autora zapewniając niezbędną pomoc finansową w zabezpieczaniu jego interesów.

R&D, a ochrona własności intelektualnej

W najświeższym rankingu innowacyjności European Innovation Scoreboard, opublikowanym przez Komisję Europejską, Polska zajmuje 25 miejsce w Unii. Jednak od kilku lat widać kierunek w jakim podąża kraj nad Wisłą, a najlepszym dowodem jest 18 miliardów złotych rocznie (7. pozycja), które polskie firmy przeznaczają na branżę badań i rozwoju. To niemal ¼ więcej niż średnia na Starym Kontynencie. Oprócz ulg podatkowych, które Ministerstwo Rozwoju wprowadziło w ubiegłym roku, do 2020 na R&D Polska otrzyma 10 mld euro dofinansowania ze środków UE.

Wszystkie te liczby pokazują, że właściciele firm doskonale zdają sobie sprawę, że brak innowacyjności to główny hamulec ich rozwoju i realizacji ambicji. Jednak dla skutecznego wprowadzania osiągnięć badawczo-rozwojowych równie ważna co dofinansowania i sprzyjający klimat podatkowy jest ochrona własności intelektualnej każdej inwestycji. W Polsce umożliwia ją przede wszystkim instytucja patentu. Dotyczy nowych rozwiązań, o szczególnym charakterze wynalazku, który można z powodzeniem zastosować w przemyśle. Aby firmy odróżniały się od innych przedsiębiorstw niezbędna jest również ochrona znaków towarowych i usługowych, a więc wszelkiego rodzaju symboli graficznych utożsamianych z konkretną marką.

Respektowanie własności intelektualnej, jednolite i przejrzyste ustawodawstwo dla wszystkich krajów członkowskich UE, które jest zgodne z międzynarodowymi standardami. Wiele możliwości dochodzenia roszczeń i sądowa pomoc w razie braku środków na przeprowadzenie dowodu naruszeń. To tylko część szerokich praw jakimi w Polsce może cieszyć się autor oraz twórca patentów i wynalazków. Całość składa się na system, który znosi wiele istotnych hamulców innowacyjności oraz konkurencyjności, nie tylko w dziedzinie badawczo-rozwojowej, ale każdym sektorze działalności przedsiębiorstwa.

Ostatnie publikacje na blogu – Produkcja kontraktowa

Author

Krzysztof Jakubczak

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.