Dane kontaktowe

Adres:

Młyńska 27, 22-400 Zamość, Poland

Specjalizujemy się w kontraktowej produkcji najwyższej jakości urządzeń elektronicznych i fotonicznych oraz produkcji niestandardowych wiązek kablowych. Oferujemy najwyższe standardy produkcji w Polsce, od prototypownia, outsourcingu produkcji, po usługi profesjonalnego montażu maszyn i elektroniki.

 
Aktualności
Perspectiva stała się członkiem klastra mikroelektroniki, elektroniki i fotoniki!

Perspectiva Solutions łączy siły z Klastrem Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki

Drodzy miłośnicy technologii, mamy ekscytujące wieści, którymi chcemy się podzielić! Perspectiva Solutions właśnie stała się częścią niezwykłego przedsięwzięcia – Klastra Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki! Ten klaster nie jest typową organizacją 🇵🇱🔬. To miejsce, w którym innowacyjność, elektronika i fotonika łączą się pełną parą, a wszystko dzięki współpracy badawczej Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej – CEZAMAT i koordynacji ze strony Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki ( PPTF – Polska Platforma Technologiczna Fotoniki). Członkami założycielami klastra jest ponad 50 firm, uczelni, instytutów i organizacji.

Co wiemy o klastrze

Klaster Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki, którego liderem współpracy badawczej jest Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii PW – CEZAMAT, a koordynatorem Polska Platforma Technologiczna Fotoniki, tworzy polski ekosystem fotoniki i mikroelektroniki. Misją Klastra jest wsparcie rozwoju polskiej branży mikroelektroniki, elektroniki i fotoniki poprzez stworzenie trwałych ram współpracy przedsiębiorstw, uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych, opartej na budowie powiązań kooperacyjnych, transferze wiedzy, innowacyjnych rozwiązań i technologii, a także na utworzeniu platformy dialogu i wspólnych działań, prowadzonych przy udziale instytucji rządowych, samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu dla efektywnego wykorzystania potencjału zrzeszonych podmiotów.

Co to oznacza dla Perspectivy? 🤔

Oznacza to, że Perspectiva Solutions jest teraz częścią rewolucji w dziedzinie mikroelektroniki, elektroniki i fotoniki w Polsce! Nasza firma będzie aktywnie uczestniczyć w budowaniu trwałych partnerstw pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami i instytucjami badawczymi. Będziemy dzielić się wiedzą, opracowywać innowacyjne rozwiązania i technologie oraz przyczyniać się do tworzenia platformy dialogu i wspólnych działań. 🤝

Czy jesteśmy podekscytowani?

Absolutnie! Razem możemy kształtować przyszłość technologii w Polsce i na świecie! 🌍💪 Wierzymy, że nasza obecność w klastrze wzmocni naszą pozycję jako wiodącej firmy w ekosystemie fotoniki i elektroniki. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli częścią naszej podróży i pomogli nam osiągnąć ten znaczący kamień milowy.

Zapraszamy Cię do przyłączenia się do świata innowacji i współpracy!

Author

Krzysztof Jakubczak