Dane kontaktowe

Adres:

Młyńska 27, 22-400 Zamość, Poland

Specjalizujemy się w kontraktowej produkcji najwyższej jakości urządzeń elektronicznych i fotonicznych oraz produkcji niestandardowych wiązek kablowych. Oferujemy najwyższe standardy produkcji w Polsce, od prototypownia, outsourcingu produkcji, po usługi profesjonalnego montażu maszyn i elektroniki.

 
Technologie wodorowe i elektromobilność
Produkcja wodoru w Polsce - technologie i najwięksi producenci wodoru

Produkcja wodoru w Polsce: Innowacje w technologii zielonej energii

W ostatnim roku produkcja wodoru w Polsce osiągnęła poziom 784,64 tysięcy ton i sukcesywnie staje się kluczowym czynnikiem w obrębie rewolucji energetycznej, która kształtuje przyszłość naszego kraju. W centrum tej transformacji energetycznej znajduje się wodór – nie tylko jako produkt, ale i jako symbol nowej ery w polskiej gospodarce i ekologii. Rosnąca rola produkcji wodoru w Polsce wpływa na zmniejszanie zależności kraju od paliw kopalnych. Umożliwia także realizację celów ekologicznych otwierających przed Polską nowe możliwości, zarówno technologiczne, jak i strategiczne.

Produkcja wodoru w Polsce ma potencjał aby stać się kluczowym elementem w strategii zrównoważonego rozwoju kraju, oferując innowacyjne ścieżki do osiągnięcia neutralności węglowej. Szczególnie ważna jest jego rola pozyskiwania wodoru w procesie dekarbonizacji sektorów trudnych do zelektryfikowania, takich jak transport ciężki czy przemysł ciężki. W Polsce, gdzie dekarbonizacja gospodarki jest nie tylko koniecznością, ale również szansą na rozwój nowych technologii, wodór może odegrać kluczową rolę. Szczególnie obiecujące wydaje się wykorzystanie zielonego wodoru, produkowanego przy użyciu odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak energia słoneczna czy wiatrowa. Taki model produkcji wodoru nie tylko minimalizuje wpływ na środowisko, ale również tworzy nowe możliwości gospodarcze, otwierając drogę do samowystarczalności energetycznej Polski oraz miana czołowego producenta wodoru na świecie.

Produkcja wodoru w Polsce i Europie

Wodór, choć obfituje we wszechświecie, na Ziemi jest trudno dostępny w swojej czystej formie. Obecnie globalna produkcja wodoru wynosi około 70 milionów ton rocznie, z czego większość pochodzi z paliw kopalnych, przyczyniając się do około 2% globalnych emisji dwutlenku węgla. Ten fakt rzuca cień na percepcję wodoru jako 'czystego’ źródła energii.

Rynek produkcji wodoru stoi przed szansą znacznego wzrostu, z prognozowaną wartością sięgającą 2,5 biliona dolarów do roku 2050. Ten wzrost napędzany jest rosnącym zapotrzebowaniem na zrównoważone źródła energii oraz postępami technologicznymi, które mogą zmniejszyć koszty produkcji wodoru, czyniąc go bardziej dostępnym i ekonomicznie opłacalnym.

Polska trzecim producentem wodoru w Europie i piątym na świecie

W ostatnich latach producenci wodoru zyskali na znaczeniu jako kluczowi gracze w europejskiej  i globalnej transformacji energetycznej. Polska, zajmując pozycję trzeciego największego producenta wodoru w Unii Europejskiej i piątego na świecie, staje na froncie tej rewolucyjnej zmiany. Jednakże, mimo obiecującego potencjału, rynek wodoru jest pełen wyzwań, które kształtują jego przyszłość.

Produkcja wodoru w Europie- wykres producentów z krajów europejskich
Wykres: Pozyskiwanie roczne wodoru w Europie – 2022
Źródło: Fuel Cells and Hydrogen Obsevatory, Hydrogen Europe

Jak widać na powyższym wykresie, Polska, z jej rosnącym udziałem w globalnej produkcji wodoru, stoi przed unikalną szansą, aby wykorzystać ten potencjał. Oczekuje się, że w miarę rozwoju technologii i poprawy efektywności, wodór stanie się kluczowym elementem w przyszłym miksie energetycznym, szczególnie w sektorach trudnych do zelektryfikowania, takich jak transport ciężki i energochłonny przemysł. Wyzwania, takie jak wysokie koszty infrastruktury, magazynowania i transportu wodoru, wciąż pozostają, ale postęp technologiczny i zwiększające się zainteresowanie rynkowe wskazują na jasną przyszłość dla tego sektora.

Pozyskiwanie wodoru w Top 3 UE: Niemczech, Holandii i Polsce

Państwo 1. Niemcy 2. Holandia 3. Polska
Całkowite pozyskiwanie wodoru
1744 kt
970,91 kt
784,64 kt
Liczba zakładów produkcyjnych
109
32
20

Metody pozyskiwania wodoru

Reformowanie
1524,84 kt
837,63 kt
784,64 kt
Produkt uboczny
211,23 kt
133,28 kt
17,53 kt

Chloro-alkaliczny:

123,63 kt
16,36 kt
7,72 kt

Etylen:

73,79 kt
61,01 kt
9,80 kt

Styren:

13,81 kt
55,91 kt
0 kt

Źródło: Fuel Cells and Hydrogen Obsevatory, Hydrogen Europe

Skala pozyskiwania wodoru dla top 3 państw Europy:

  • Niemcy prowadzą w Europie pod względem pozyskiwania wodoru, z produkcją prawie dwukrotnie większą niż Holandia i Polska. Niemcy mają również znacznie więcej zakładów produkcyjnych w porównaniu do Holandii i Polski, co wskazuje na bardziej rozbudowaną infrastrukturę w tej branży.
  • Holandia, mimo mniejszej liczby zakładów produkcyjnych niż Niemcy, zajmuje drugie miejsce, co może wskazywać na wyższą efektywność i pojemność produkcyjną poszczególnych instalacji. 
  • Polska, zajmując trzecie miejsce, ma mniejszą liczbę instalacji produkcyjnych, ale mimo to osiąga znaczącą produkcję, co może świadczyć o skuteczności i efektywności działających zakładów.

Metody produkcji wodoru Europie:

  • W Niemczech i Polsce dominującą metodą produkcji jest reformowanie, co jest charakterystyczne dla większości krajów produkujących wodór. Produkcja z produktów ubocznych, choć mniejsza, odgrywa również istotną rolę.
  • W Holandii również reformowanie stanowi większość produkcji, a produkcja z produktów ubocznych, szczególnie styrenu, jest znacząca. To różni się od Polski, gdzie produkcja z etylenu ma większe znaczenie.
  • Produkcja z chloro-alkalicznego procesu jest obecna we wszystkich trzech krajach, ale jej udział jest największy w Niemczech, co może wskazywać na różnice w przemyśle chemicznym między krajami.

Wnioski:

  • Niemcy są liderem w produkcji wodoru w Europie, co wynika z rozbudowanej infrastruktury i zaawansowanych technologii.
  • Holandia, mimo mniejszej liczby zakładów, utrzymuje silną pozycję dzięki wydajnym i dużym instalacjom.
  • Polska, zajmując trzecie miejsce, wykazuje znaczącą efektywność w produkcji wodoru, co stawia ją w dobrym świetle na tle europejskich konkurentów i wskazuje na potencjalne możliwości rozwoju w tej branży.

Ile wodoru produkuje Polska?

W 2022 roku produkcja wodoru w Polsce osiągnęła poziom 784,64 tysięcy ton, co świadczy o jej znacznym wzroście w porównaniu z poprzednimi latami. Ocenia się że Polska miała potencjał produkcji wodoru w 2022 wynoszący 1,1 megatony rocznie. Ten rozwój podkreśla rosnącą rolę Polski w europejskim rynku wodorowym. Analiza regionalna produkcji ujawnia, że największe ośrodki produkcyjne koncentrują się w specyficznych regionach kraju skoncentrowanych woków tzw. dolin wodorowych, co jest związane z dostępnością surowców, infrastruktury oraz wsparciem lokalnym. Wskazuje to na regionalne pola wzrostu i potencjał do dalszego rozwoju produkcji wodoru w Polsce.

W 2022 roku całkowita produkcja wodoru w Polsce przy wybranym procesie produkcyjnym wyniosła 784,64 tys. ton. W Polsce funkcjonuje 20 instalacji do produkcji wodoru (z wyłączeniem instalacji elektrolizy wody o mocy produkcyjnej poniżej 0,5 MW) dla wybranych typów procesów produkcyjnych.

Typ procesu wytwarzania wodoru:
Reformowanie: 767,11 kt  – Produkcja wodoru w Polsce (wydobycie roczne) metodą reformingu

Produkt uboczny: 17,53 kt
 – Produkcja wodoru w Polsce (wydobycie roczne) z produktu ubocznego (chloro-alkaliczny) – 7,72 kt
 – Produkcja wodoru w Polsce (wydobycie roczne) z produktu ubocznego (etylenu) – 9,80 kt

Produkcja wodoru w Polsce w 2022 - wykres metod produkcji wodoru
Wykres: Produkcja wodoru w Polsce w 2022 roku
Źródło: Fuel Cells and Hydrogen Obsevatory, Hydrogen Europe

Główni producenci wodoru w Polsce

Polska, jako rozwijający się hub innowacji i technologii energetycznych, ma swoich liderów wśród producentów wodoru w poszczególnych zakładach przemysłowych. Firma Orlen jest właścicielem największego zakładu produkującego wodór w Polsce (Płock PKN ORLEN ~ 26% produkcji wodoru) wyznacza standardy w branży, łącząc zaawansowane technologie z dbałością o środowisko. Podobny potencjał mają także Puławy Zakłady Azotowe lecz finalna produkcja osiągnęła około 18%.  Poniżej przedstawiona jest tabela oraz wykres pokazujący wybrane zakłady przemysłowe produkujące wodór w Polsce:

Producenci wodoru, największe firmy z Polski
Wykres: Producenci wodoru w Polsce w 2022 roku
Źródło: Fuel Cells and Hydrogen Obsevatory, Hydrogen Europe
Nazwa Typ procesu Zdolność prod. t/r Produkcja t/r
Płock PKN ORLEN
Reforming parowy - Sektor rafineryjny
232836
190926
Gdańsk Grupa Lotos
Reforming parowy - Sektor rafineryjny
168809
138423
Puławy Zakłady Azotowe
Reforming parowy - amoniak
214620
133536
Police Zakłady Chemiczne
Reforming parowy - amoniak
105120
65405
Włocławek Anwil S.A. (Grupa Orlen)
Reforming parowy - amoniak
92327
57446
Jedlicze PKN ORLEN
Reforming parowy - Sektor rafineryjny
58205
47728
Kędzierzyn Zakłady Azotowe 2
Reforming parowy - amoniak
70844
44079
Kędzierzyn Zakłady Azotowe 1
Reforming parowy - amoniak
68180
42421
Tarnów Zakłady Azotowe
Reforming parowy - amoniak
50602
31485
Płock PKN ORLEN
Produkt uboczny - Ethylene
11957
9804
Tarnów Zakłady Azotowe
Reforming parowy - Sektor chemiczny
6237
4865
Włocławek Anwil S.A. (Grupa Orlen)
Produkt uboczny - Chlor-alkali
5460
3767
Zakłady Chemiczne/PCC Rokita
Produkt uboczny - Chlor-alkali
5208
3594
Puławy Zakłady Azotowe
Reforming parowy
3898
3041
Bochnia Stalprodukt
Reforming parowy
3767
2938

Tabela: Producenci wodoru w Polsce w 2022 roku 
Źródło: Fuel Cells and Hydrogen Obsevatory, Hydrogen Europe

Płock PKN ORLEN Jest to największy producent wodoru w Polsce, z roczną zdolnością produkcyjną wodoru wynoszącą 232,836 ton i rzeczywistą produkcją na poziomie 190,926 ton rocznie. Jako lider w produkcji wodoru, PKN ORLEN odgrywa kluczową rolę w krajowym rynku wodorowym, inwestując w nowe technologie i rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności i zrównoważenia produkcji.

Gdańsk Grupa Lotos Grupa Lotos z Gdańska zajmuje silną drugą pozycję wśród polskich producentów wodoru, wykazując roczną zdolność produkcyjną na poziomie 168,809 ton i efektywnie wykorzystując ją do wyprodukowania 138,423 ton wodoru w roku. Firma ta jest ważnym graczem na rynku, a jej działania w zakresie produkcji wodoru są istotne dla krajowej gospodarki energetycznej.

Puławy Zakłady Azotowe Puławy Zakłady Azotowe mają imponującą zdolność produkcyjną wodoru wynoszącą 214,620 ton rocznie, co przekłada się na produkcję 133,536 ton wodoru rocznie. Jako jeden z wiodących producentów nawozów i chemikaliów w Polsce, firma ta wykorzystuje wodór w różnych procesach chemicznych, co świadczy o jej strategicznym znaczeniu dla sektora chemicznego kraju.

Police Zakłady Chemiczne Police Zakłady Chemiczne są kolejnym znaczącym ośrodkiem produkcji wodoru z roczną zdolnością produkcyjną na poziomie 105,120 ton i faktyczną produkcją 65,405 ton. Wskazuje to na intensywne wykorzystanie wodoru w produkcji chemicznej i potencjał do rozwijania bardziej zrównoważonych procesów produkcyjnych.

Doliny wodorowe w Polsce

Co to są doliny wodorowe?

Doliny wodorowe to przedsięwzięcia polityczno-społeczno-gospodarcze mające na celu stworzenie regionalnych rynków wodoru, pokrywających cały łańcuch wartości technologii wodorowych. Obejmują one produkcję, przesył, magazynowanie, oraz zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki. Doliny wodorowe mają za zadanie wspierać dekarbonizację energochłonnego przemysłu, a także rozwijać demonstratory technologii wodorowych w Polsce, budując przy tym polski łańcuch dostaw w zakresie wodoru przy współpracy biznesu, nauki, i administracji lokalnej.

Polskie doliny wodorowe w ramach ARP

Aktualnie w Polsce działa jedenaście projektów dolin wodorowych, w których Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) odgrywała kluczową rolę podczas samego tworzenia, jak i wspierania polskich dolin wodorowych. Jako państwowa agencja i część Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, ARP jest aktywnie zaangażowana w proces transformacji energetycznej Polski, wpisując się w globalne trendy związane z dekarbonizacją gospodarki i przejściem na zieloną energię.

 

W Polsce, można wyróżnić następujące doliny wodorowe:

 1. Pomorska Dolina Wodorowa – 2018
 2. Wielkopolska Dolina Wodorowa – 2021
 3. Dolnośląska Dolina Wodorowa – 2021
 4. Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa – 2021
 5. Mazowiecka Dolina Wodorowa – 2021
 6. Podkarpacka Dolina Wodorowa – 2021
 7. Zachodniopomorska Dolina Wodorowa – 2022
 8. Rolnicza Dolina Wodorowa – 2023
 9. Centralna Dolina Wodorowa – 2023
 10. Lubelski Klaster Wodorowy – 2023
 11. Bursztynowa Dolina Wodorowa – 2023
Doliny wodorowe w Polsce - mapa miast
Doliny wodorowe w Polsce 2023
Źródło: ARP

Każda z tych Dolin Wodorowych ma swój unikalny profil i specjalizacje, skupiając się na różnych aspektach technologii wodorowych oraz ich zastosowaniach. Warto jednak pamiętać, że projektowanie i wdrażanie Dolin Wodorowych jest procesem dynamicznym i ciągle ewoluującym, dlatego lista ta może ulegać zmianom wraz z rozwojem technologii i polityki energetycznej w Polsce.

Realizacja tych projektów ma przyczynić się do rozwoju krajowego przemysłu, stworzenia nowych miejsc pracy, a także wzmocnienia lokalnego potencjału gospodarczego.

Technologie wodorowe stosowane w pozyskiwaniu wodoru

Wodór, będący pierwszym pierwiastkiem powstałym po Wielkim Wybuchu i składnikiem gwiazd, jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie. Wodór stanowi podstawowy składnik każdej gwiazdy i jest to pierwiastek, który występuje najobficiej we wszechświecie. Mimo tego, jego wykorzystanie jako źródła energii na Ziemi jest skomplikowane i nie tak oczywiste, jakby się mogło wydawać​. Wiec co stanowi problem?

Wodór jest obecny w każdej kropli wody na Ziemi, co mogłoby sugerować, że jest łatwo dostępny. Jednak wyzwanie polega na tym, że na naszej planecie wodór nie występuje w formie wolnej, ale związany w cząsteczkach wody. Choć jest to paliwo wysoce wydajne i jego spalanie nie wpływa negatywnie na środowisko, wydobycie go z wody jest procesem energochłonnym. Ilość energii wymagana do wydzielenia wodoru jest większa niż energia, którą później można z niego uzyskać.

Niestety, ponad 90% wodoru produkowanego obecnie pochodzi z paliw kopalnych, co wiąże się z emisją gazów cieplarnianych.

Pomimo tych wyzwań, technologie wodorowe rozwijają się zarówno w Polsce, jak i na świecie, z coraz większym zainteresowaniem w sektorach energetycznych, motoryzacyjnych i innych. Kluczem do sukcesu jest rozwój efektywnych metod produkcji wodoru, które minimalizują zużycie energii i maksymalizują korzyści środowiskowe i ekonomiczne.

Jak produkuje się wodór w zależności od źródła surowca?

 1. Produkcja wodoru z Farm wiatrowych
  • Wykorzystanie elektrolizy do przekształcania energii z farm wiatrowych w czysty wodór. Jest to krok milowy w kierunku zielonej gospodarki, łączący odnawialne źródła energii z niskoemisyjnym paliwem.
 2. Produkcja wodoru z Farm wodnych
  • Energia hydroelektryczna służąca do produkcji wodoru poprzez elektrolizę. Ta metoda łączy tradycyjne źródła energii wodnej z nowoczesną technologią wodorową.
 3. Produkcja wodoru z Fotowoltaiki
  • Wykorzystanie energii słonecznej w procesie elektrolizy do produkcji zielonego wodoru. Jest to ekologiczne rozwiązanie, które zmienia promienie słoneczne w czyste paliwo.
 4. Produkcja wodoru z Energii Jądrowej
  • Elektroliza wody zasilana energią jądrową, oferująca dużą skuteczność i niezawodność. Ta metoda podkreśla potencjał energii jądrowej w zrównoważonej produkcji wodoru.
 5. Produkcja wodoru z Sieci Elektrycznej
  • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci elektrycznej do produkcji wodoru przez elektrolizę. Metoda ta zależy od miks energetycznego danego regionu i może być krokiem w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej.
 6. Produkcja wodoru z Węgla
  • Gazyfikacja węgla to proces, w którym węgiel jest przekształcany w gaz bogaty w wodór. Ta metoda, mimo wyzwań środowiskowych, odgrywa rolę w krajach z bogatymi zasobami węgla.
  • Węglowa Metoda Reformingu Parowego (Coal Steam Reforming): Podobnie jak reforming parowy metanu, ale w tym przypadku wykorzystuje się węgiel jako surowiec.
 7. Produkcja wodoru z Gazu Ziemnego
  • Reforming parowy gazu ziemnego: Proces, w którym wodór jest wydzielany z gazu ziemnego przy użyciu pary wodnej.
  • Częściowe Utlenianie Metanu: W tej metodzie metan z gazu ziemnego reaguje z ograniczoną ilością tlenu, wytwarzając wodór i tlenek węgla.
  • Autothermal Reforming (ATR): Połączenie reformingu parowego metanu i częściowego utleniania.
  • Pyroliza gazu ziemnego: Metoda, w której gaz ziemny jest przetwarzany na wodór i czarny węgiel, minimalizując emisję CO2.
 8. Produkcja wodoru z Biogazu
  • Podobnie jak w reformingu parowym gazu ziemnego, biogaz może być wykorzystany do produkcji wodoru, oferując ekologiczną alternatywę.
 9. Produkcja wodoru z Biomasy
  • Gazyfikacja biomasy, proces przekształcania materiałów organicznych w gaz bogaty w wodór, łączy odnawialne źródła z produkcją paliwa.
 10. Produkcja wodoru z Odpadów
  • Przetwarzanie odpadów na wodór to innowacyjna metoda wykorzystująca odpady organiczne i inne materiały do produkcji czystego paliwa.
 11. Produkcja wodoru za Pomocą Procesów Termochemicznych
  • Wysokotemperaturowe procesy chemiczne, które mogą efektywnie przekształcać różne surowce w wodór.
 12. Produkcja wodoru z wody
  • Najbardziej istotne są technologie oparte na procesie elektrolizy: Elektroliza wody, Elektroliza alkaliczna, Elektroliza membranowa wymiany protonów (PEM), Elektroliza tlenkowa stałego stanu (SOEC) oraz fotoliza wody :

Wpływ na środowisko i efektywność energetyczna metod pozyskiwania wodoru w UE

W dzisiejszych czasach, kiedy globalne społeczności skupiają się na redukcji emisji dwutlenku węgla i zmianie klimatu, kluczowe staje się zrozumienie wpływu różnych metod produkcji wodoru na środowisko oraz ich efektywności energetycznej.

Aktualnie wodór pozyskuje się z węglowodorów takich jak gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel. Choć procesy te są dobrze opanowane, ich główną wadą jest emisja CO2, co stoi w sprzeczności z ideą ekologicznego wykorzystania wodoru. Dążenie do zrównoważonej produkcji wodoru stawia przed nami wyzwanie znalezienia metod, które są zarówno efektywne energetycznie, jak i przyjazne dla środowiska.

W poniższym wykresie przedstawiono analizę i porównanie różnych technologii produkcji wodoru pod względem ich wpływu na środowisko i efektywności energetycznej.

Emisje CO2 według wybranych metod produkcji wodoru
Porównanie emisji CO2

Każda z metod pozyskiwania wodoru ma swoje unikalne zalety i wyzwania.

Elektroliza, zwłaszcza gdy jest zasilana przez odnawialne źródła energii (OZE), uznawana jest za jedną z najbardziej obiecujących i ekologicznych metod produkcji wodoru. W Polsce, z uwagi na rosnący udział OZE, takie metody jak elektroliza zasilana przez farmy wiatrowe, wodne lub fotowoltaikę, zdobywają na znaczeniu.

Z drugiej strony, metody takie jak reforming parowy gazu ziemnego i gazyfikacja węgla, choć obecnie bardziej rozpowszechnione, mają większy wpływ na środowisko ze względu na emisje dwutlenku węgla. Jednakże, badania nad technologiami CCS (Carbon Capture and Storage) mogą przyczynić się do zmniejszenia tych emisji.

Rozwój technologii wodorowych w Polsce obejmuje również innowacje w przerobie odpadów na wodór, co stanowi obiecującą alternatywę dla tradycyjnych metod. Ponadto, biorąc pod uwagę bogate zasoby węgla kamiennego w Polsce, poszukiwane są sposoby efektywniejszego i czystszego wykorzystania tych zasobów w produkcji wodoru.

Regulacje prawne dotyczące produkcji wodoru w Polsce

W kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora wodorowego, regulacje prawne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu warunków dla bezpieczeństwa, efektywności oraz innowacyjności technologii wodorowych. W Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, ramy prawne są ciągle aktualizowane, aby nadążać za szybkim postępem technologicznym oraz zmieniającymi się wymogami ochrony środowiska.

Harmonogram rozwoju legislacji dla produkcji wodoru

Rozwój legislacji w zakresie produkcji wodoru jest niezbędny dla wspierania innowacji i inwestycji w czyste technologie energetyczne. W Unii Europejskiej i Polsce, szereg strategicznych aktów prawnych wyznacza ścieżkę dla transformacji energetycznej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnej. Produkcja wodoru jest regulowana przez szereg przepisów prawnych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, efektywności oraz wspieranie rozwoju technologii wodorowych. Te regulacje są niezbędne w świetle rosnącego znaczenia wodoru jako nośnika energii i jego potencjału w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i dekarbonizacji gospodarki. Poniżej zamieszczamy harmonogram rozwoju najważniejszych legislacji w zakresie produkcji wodoru dla UE.

Harmonogram rozwoju legislacji w zakresie produkcji wodoru
Harmmonogram rozwoju legislacji w zakresie produkcji wodoru
Żródło: Raport: Łańcuch wartości gospodarki wodorowej w Polsce

Działania legislacyjne podjęte po lutym 2023 r. koncentrują się na ugruntowaniu definicji, kryteriów i metodologii związanych z produkcją wodoru ze źródeł odnawialnych, podkreślając cel, jakim jest zarówno zwiększenie zdolności w zakresie energii odnawialnej, jak i osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych UE.

Polska Strategia Wodorowa 2021

W 2021 roku została zaprezentowała Polska Strategia Wodorowa, mająca na celu promocję inwestycji w technologie wodorowe.  Obecnie Polska jest trzecim największym producentem wodoru w UE, ale głównie produkuje wodór szary, który emituje gazy cieplarniane. Dlatego strategia zakłada rozwój metod produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru, aby przejść na bardziej ekologiczne formy produkcji.

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku, z perspektywą do 2040 roku, została opracowana jako odpowiedź na rosnące znaczenie wodoru w transformacji energetycznej Unii Europejskiej.

Dokument określa sześć konkretnych celów:

 1. Implementacja technologii wodorowych w branży energetycznej i ogrzewaniu;
 2. Zastosowanie wodoru jako zamiennika tradycyjnych paliw w systemach transportowych;
 3. Promowanie redukcji emisji węglowej w sektorze przemysłowym;
 4. Rozpoczęcie produkcji wodoru w nowo zbudowanych obiektach;
 5. Zapewnienie efektywnego i bezpiecznego transportu, dystrybucji oraz składowania wodoru;
 6. Utworzenie solidnych ram prawnych dla sektora wodorowego.

 

Strategia ta ma na celu wykorzystanie wodoru w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle rafineryjnym, energochłonnych gałęziach przemysłu (np.: produkcja papieru, ceramiki, szkła) i transporcie, aby przyspieszyć proces dekarbonizacji i zastąpić paliwa kopalne. Kluczowym aspektem strategii jest rozwój gospodarki wodorowej, co obejmuje tworzenie tzw. dolin wodorowych w różnych regionach Polski. Doliny wodorowe mają na celu rozwój przemysłowych zastosowań wodoru i integrację sektorów, a także poszukiwanie partnerów biznesowych i optymalizację procesów i kosztów​.

Programy wsparcia w ramach strategii obejmą wyłącznie wodór niskoemisyjny, pochodzący ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Wsparcie dla produkcji wodoru z paliw kopalnych będzie możliwe tylko w przypadku stosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla. Celami strategii są m.in. wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru, oraz stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego​​.

 

Kierunki rozwoju legislacji dla pozyskiwania wodoru w Europie

Kierunek prawodawstwa UE w zakresie produkcji wodoru zmierza w stronę przyspieszenia przyjęcia wodoru odnawialnego, zapewniając zrównoważony i dekarbonizowany system energetyczny, oraz wspieranie solidnych ram regulacyjnych zapewniających jasność i pewność inwestorom i zainteresowanym stronom.

Tendencja legislacyjna wskazuje na dążenie do innowacji i rozwoju infrastruktury w sektorze wodoru odnawialnego, którego celem jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i przyczynienie się do transformacji energetycznej. UE tworzy ramy prawne i operacyjne, które ułatwiają włączenie wodoru do szerszego systemu energetycznego, zachęcają do inwestowania w nowe technologie i mają na celu znaczny wzrost produkcji i wykorzystania wodoru odnawialnego. Rozwój ten wspiera szersze ambicje klimatyczne UE określone w Europejskim Zielonym Ładzie i zawartym w nim pakiecie „Fit for 55”, co stanowi wyraz dążenia do stania się wiodącym rynkiem wodoru odnawialnego, z uwzględnieniem zarówno produkcji krajowej, jak i handlu międzynarodowego. Odzwierciedla także strategię UE mającą na celu rozwiązanie problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym, zwłaszcza w świetle napięć geopolitycznych wpływających na tradycyjne dostawy energii. Postępy regulacyjne podkreślają również zamiar UE zharmonizowania standardów i praktyk we wszystkich państwach członkowskich, zapewniając, że wodór odnawialny będzie w przyszłości realną i integralną częścią koszyka energetycznego. Nacisk na dodatkową moc odnawialną energii elektrycznej i ustanowienie systemów certyfikacji są zbieżne.

Produkcja zielonego wodoru w Polsce jako czyste paliwo przyszłości

Polska, z jej dynamicznie rozwijającym się sektorem energetycznym i rosnącym zainteresowaniem technologiami niskoemisyjnymi, stanowi obiecujący grunt dla rozwoju produkcji zielonego wodoru.
Zielony wodór to wodór produkowany przy wykorzystaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa, słoneczna, hydroenergetyczna lub inne. Kluczowym elementem produkcji zielonego wodoru jest to, że cały proces, od wytworzenia energii elektrycznej po elektrolizę wody (rozkład wody na tlen i wodór), jest wolny od emisji gazów cieplarnianych.

Produkcja wodoru z farm wiatrowych

ikona zielony wodór - produkcja wodoru z farm wiatrowych
 • Rozwój i Perspektywy: Polska, szczególnie jej obszary nadmorskie, posiada duży potencjał w zakresie energii wiatrowej. Farmy wiatrowe, zarówno lądowe, jak i morskie, mogą dostarczać niezbędnej energii do produkcji zielonego wodoru.
 • Integracja z Systemem Energetycznym: Wykorzystanie energii wiatrowej do produkcji wodoru pomaga w integracji odnawialnych źródeł energii z systemem energetycznym, umożliwiając lepsze zarządzanie zmiennością produkcji i zapotrzebowaniem na energię.

Produkcja wodoru z farm wodnych

 • Hydroelektrownie jako Źródło Energii: Polska, choć ma ograniczone zasoby wodne, może wykorzystywać hydroelektrownie do produkcji zielonego wodoru, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostępność wody jest większa.
 • Zrównoważone Wykorzystanie Zasobów: Ważne jest, aby rozwój hydroelektrowni odbywał się z poszanowaniem lokalnych ekosystemów i zasobów wodnych.
ikona zielony wodór - produkcja wodoru z farm wodnych

Produkcja wodoru z fotowoltaiki (formalnie żółty wodór)

ikona zielony wodór - produkcja wodoru z fotowoltaiki
 • Technologia i Potencjał: Fotowoltaika (PV) w Polsce rozwija się dynamicznie, oferując znaczący potencjał dla produkcji zielonego wodoru. Wykorzystanie paneli słonecznych do produkcji elektryczności, która następnie jest używana w procesie elektrolizy do wytworzenia wodoru, jest kluczowym elementem w tym podejściu.
 • Wyzwania i Rozwiązania: Głównym wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości produkcji energii, ze względu na zmienne warunki nasłonecznienia. Rozwiązaniem mogą być hybrydowe systemy łączące fotowoltaikę z innymi źródłami energii odnawialnej lub magazynowanie energii, aby umożliwić ciągły proces elektrolizy.

Przyszłość produkcji zielonego wodoru w Polsce

Polska, z jej dynamicznie rozwijającym się sektorem energetycznym i rosnącym zainteresowaniem technologiami niskoemisyjnymi, stanowi obiecujący grunt dla rozwoju produkcji zielonego wodoru. Zielony wodór, produkowany przy użyciu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jak wiatr czy słońce, jest kluczowym elementem w osiąganiu celów klimatycznych Polski i UE.

Z perspektywy długoterminowej, Polska ma szansę stać się jednym z liderów w produkcji i wykorzystaniu zielonego wodoru w Europie. Rozwój tej technologii nie tylko przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale także może znacząco wpłynąć na dywersyfikację źródeł energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczem do sukcesu będzie kontynuacja inwestycji w badania i rozwój, jak również współpraca międzynarodowa i regionalna w ramach unijnych inicjatyw dotyczących wodoru.
Produkcja zielonego wodoru w Polsce znajduje się w kluczowym momencie, gdzie zarówno wyzwania, jak i możliwości kształtują przyszłość tej technologii. W kontekście ambitnych celów klimatycznych oraz transformacji energetycznej, Polska ma potencjał, by wykorzystać swoje zasoby naturalne i innowacyjność technologiczną do stania się ważnym graczem na europejskim rynku zielonego wodoru. Realizacja tego potencjału wymagać będzie jednak zdecydowanych działań, zarówno na poziomie krajowym, jak i współpracy międzynarodowej, aby maksymalizować korzyści płynące z tej ekologicznej i efektywnej energetycznie technologii.

Produkcja wodoru w Polsce jako szansa na niezależność energetyczną kraju

Jak wiemy w październiku 2021 roku Polska ogłosiła Strategię Wodorową, aby promować inwestycje w technologię wodorową. Polska, jako trzeci producent wodoru w Unii Europejskiej i piąty na świecie, ma potencjał do stania się ważnym graczem na globalnym rynku wodoru, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków.

W Polsce rocznie powstaje ponad milion ton głównie szarego wodoru, używanego w przemyśle chemicznym, rafineryjnym i spożywczym. Liderami produkcji są Grupa Azoty, Koksownie Zdzieszowice i Przyjaźń, PKN Orlen i Grupa Lotos. W związku z danymi, strategia zakłada zwiększenie udziału wodoru niskoemisyjnego w strukturze rynku surowca w Polsce.

Obecnie, pomimo trudności z transportem i magazynowaniem wodoru, Polska radzi sobie z tymi wyzwaniami. Wodór jest doskonałym paliwem, ale jego produkcja z paliw kopalnych jest szkodliwa dla środowiska. Alternatywą jest wydobycie naturalnych złóż wodoru lub produkcja z wody, choć ta ostatnia metoda jest energetycznie kosztowna. Jednak wykorzystanie nadmiaru energii z odnawialnych źródeł – OZE, takich jak silny wiatr, do produkcji wodoru, może być opłacalne. Wodór może służyć nie tylko jako źródło energii, ale także jako jej magazyn, umożliwiając przechowywanie nadwyżek energii. W przyszłości urządzenia do produkcji wodoru mogą stać się dostępne dla właścicieli paneli fotowoltaicznych, otwierając nowe możliwości wykorzystania wodoru w transporcie i innych sektorach.

Dla Polski, która już teraz odgrywa znaczącą rolę w produkcji wodoru, kluczowe będzie skupienie się na zrównoważonych metodach pozyskiwania, zwłaszcza na rozwijaniu technologii pozwalających na produkcję zielonego wodoru z odnawialnych źródeł energii. To będzie decydujące dla utrzymania konkurencyjności kraju na szybko rozwijającym się rynku wodorowym oraz dla przyczynienia się do globalnych wysiłków na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Jednak produkcja wodoru w Polsce to rzeczywiście może być nasza przyszłość.

Polska, dzięki swojej pozycji na rynku wodoru, ma szansę odegrać ważną rolę w przyszłości tej technologii, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych i poszukiwania alternatywnych źródeł energii.

Perspectiva Solutions - producent wiązek kablowych dla technologii wodorowych

W miarę rozwoju polskiego rynku technologii wodorowych, firma Perspectiva Solutions oferuje dedykowane rozwiązania w tym dynamicznie zmieniającym się sektorze. Specjalizując się w produkcji zaawansowanych wiązek kablowych, Perspectiva Solutions dostarcza niezbędne komponenty dla różnych zastosowań technologii wodorowej w naszym kraju. Wysokiej jakości i niezawodności wiązki elektryczne, są nie tylko integralną częścią systemów wodorowych, ale także stanowią most łączący nowoczesne innowacje z praktycznymi zastosowaniami. Wprowadzając na krajowe jak i zagraniczne rynki, produkty dostosowane do specyficznych potrzeb sektora wodorowego, firma odgrywa kluczową rolę w promowaniu ekologicznych i efektywnych energetycznie rozwiązań.

Wiązki kablowe produkowane przez firmę Perspectiva Solutions są wykorzystywane w systemach sterowania wodorowych układów paliwowych, zasilania oraz w sensorach bezpieczeństwa. 

Przyszłość Twojej firmy w technologiach wodorowych zaczyna się tutaj!

Quick tips from Perspectiva Solutions

Czy stać Cię na ryzyko?

W kontekście rosnącej konkurencji i presji środowiskowej w branży technologii wodorowych, firmy stają przed wyzwaniem zwiększenia efektywności operacyjnej oraz minimalizacji ryzyka. Tradycyjne systemy kablowe często nie spełniają nowoczesnych standardów wydajności i bezpieczeństwa, stwarzając potencjalne punkty krytyczne w infrastrukturze energetycznej.

Proponujemy dedykowane rozwiązania!

Perspectiva Solutions odpowiada na te wyzwania poprzez dostarczanie zaawansowanych wiązek kablowych, dedykowanych dla sektora technologii wodorowych. Nasze rozwiązania, oparte na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie materiałów i monitoringu, zapewniają nie tylko wytrzymałość i bezpieczeństwo, ale także adaptowalność do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.

Wiązki kablowe dla aplikacji wodorowych!

Nasze innowacyjne wiązki kablowe oferują wyjątkowe korzyści, takie jak zwiększona niezawodność, zredukowane ryzyko awarii oraz optymalizacja kosztów eksploatacji. Modułowa budowa i łatwość serwisowania znacząco skracają czas przestoju, zapewniając ciągłość operacji biznesowych. Inteligentne systemy monitorowania gwarantują natychmiastową identyfikację i reakcję na potencjalne problemy, zapewniając tym samym wyższy poziom kontroli nad procesami produkcyjnymi.

Nie czekaj, aby dołączyć do rewolucji w technologiach wodorowych.

Oferujemy nie tylko produkty, ale kompleksowe rozwiązania dostosowane do wymagań najbardziej wymagających projektów. Dowiedz się więcej o naszych innowacyjnych rozwiązaniach i o tym, jak możemy wspierać Twój biznes w przejściu na zieloną energię.

Skontaktuj się z nami, aby odkryć, jak możemy przyczynić się do wzrostu efektywności i konkurencyjności Państwa firmy w sektorze technologii wodorowych.

Zaciekawił Cię temat produkcji wodoru? Sprawdź także nasze usługi produkcji wiązek elektrycznych dla technologii wodorowych!

Uwaga! Wykorzystanie grafik z artykułu „Produkcja wodoru w Polsce: Innowacje w technologii zielonej energii” jest dozwolone pod warunkiem podania źródła (linku do strony).

Author

Krzysztof Jakubczak