Contact details

Our Address:

Młyńska 27, 22-400 Zamość, Poland

Our Mailbox:

info@perspectivasolutions.com

Our Phone:

(+48) 730 709 490

Our company specializes in contract production of the highest quality electronic and photonic devices and the production of custom cable harnesses. We offer the highest production standards in Poland, from prototyping, production outsourcing, to professional machine and electronics assembly services.

 
Innowacje w technologii
Evaluation of a project potential - Innovations in technology

Ocena potencjału projektu – 5 filarów procesu decyzyjnego

W tytule użyłem słowa „potencjał”, które w dorozumianym kontekście jest używane powszechnie przez ludzi z branży. Chcąc być jednak bardziej precyzyjnym należy dookreślić, że chodzi o potencjał komercyjny. Nazywany też czasem biznesowym.

Decyzja podjęta w sposób racjonalny o tym, czy można zaangażować się w projekt powinna bazować na właściwie przeprowadzonym procesie oceny. Różni ludzie podchodzą do tej kwestii w bardzo indywidualny sposób, jednakże zasadniczo jest 5 obszarów analizy, które należy zweryfikować aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest prawdopodobne, że pomysł rozwinie się w biznes.

Ramy zarys tematyczny procesu oceny:

  1. Zespół
  2. Technologia
  3. Rynek
  4. Kwestie biznesowe i prawne
  5. IP

Bazując na rezultatach analizy możesz wypracować rekomendację ad. tego jaka decyzja powinna być podjęta ws. zaangażowania w projekt. Należy jednak pokreślić, że nie istnieje uniwersalne podejście do parametryzacji procesu oceny. Wynika to choćby z faktu, że w różnych branżach podejście do poszczególnych tematów wymienionych powyżej może być różne. Dla przykładu przytoczę branżę IT. W różnych gałęziach przemysłu może się okazać, że potrzebujesz, aby Twój wynalazek był chroniony patentem. Jednakże, bardzo trudno jest uzyskać tzw. mocnego patentu (silnej ochrony patentowej) w sektorze IT. Bardzo często biznes IT jest chroniony poprzez tzw. „zamknięcie kodu”, co w zasadzie oznacza, że kod kompiluje się do postaci binarnego pliku wykonywalnego i w ten sposób kod staje się niejawny. Właśnie dlatego w tym sektorze sytuacja, kiedy twórcy nie posiadają patentu nie musi skutkować negatywną ewaluacją dla projektu.

Każdy z tematów wymienionych powyżej zostanie szczegółowo opisany w kolejnych postach.

Ostatnie publikacje na blogu – Innowacje w technologii

Author

Krzysztof Jakubczak

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.