Ocena potencjału projektu

5 filarów procesu decyzyjnego

Perspectiva Solutions Sp. z o.o., Krzysztof Jakubczak

W tytule użyłem słowa "potencjał", które w dorozumianym kontekście jest używane powszechnie przez ludzi z branży. Chcąc być jednak bardziej precyzyjnym należy dookreślić, że chodzi o potencjał komercyjny. Nazywany też czasem biznesowym.

Decyzja podjęta w sposób racjonalny o tym, czy można zaangażować się w projekt powinna bazować na właściwie przeprowadzonym procesie oceny. Różni ludzie podchodzą do tej kwestii w bardzo indywidualny sposób, jednakże zasadniczo jest 5 obszarów analizy, które należy zweryfikować aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest prawdopodobne, że pomysł rozwinie się w biznes.

Ramy zarys tematyczny procesu oceny:

  1. Zespół

  2. Technologia

  3. Rynek

  4. Kwestie biznesowe i prawne

  5. IP

Bazując na rezultatach analizy możesz wypracować rekomendację ad. tego jaka decyzja powinna być podjęta ws. zaangażowania w projekt. Należy jednak pokreślić, że nie istnieje uniwersalne podejście do parametryzacji procesu oceny. Wynika to choćby z faktu, że w różnych branżach podejście do poszczególnych tematów wymienionych powyżej może być różne. Dla przykładu przytoczę branżę IT. W różnych gałęziach przemysłu może się okazać, że potrzebujesz, aby Twój wynalazek był chroniony patentem. Jednakże, bardzo trudno jest uzyskać tzw. mocnego patentu (silnej ochrony patentowej) w sektorze IT. Bardzo często biznes IT jest chroniony poprzez tzw. "zamknięcie kodu", co w zasadzie oznacza, że kod kompiluje się do postaci binarnego pliku wykonywalnego i w ten sposób kod staje się niejawny. Właśnie dlatego w tym sektorze sytuacja, kiedy twórcy nie posiadają patentu nie musi skutkować negatywną ewaluacją dla projektu.

Każdy z tematów wymienionych powyżej zostanie szczegółowo opisany w kolejnych postach.